509336036

zasady

1.Z konstrukcji zabawowej korzystają dzieci do 12-stego roku życia oraz do wzrostu max 150cm
2.Dziecko przebywa pod opieką Rodzica lub Opiekuna (pełnoletniego)
3.Rodzice lub Opiekunowie mogą na własną odpowiedzialność pozostawić dzieci na sali pod opieką personelu
za dodatkową opłatą . Obowiazuje od poniedziałku do piątku.
4.Rodzice lub Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na sali zabaw, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Nie mniej jednak w takiej sytuacji Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka obsługę sali i podpisania oświadczenia i przekazania numeru telefonu kontaktowego, a także kserokopię dowodu osobistego.
5.Na sali mogą być pozostawione pod opieką dzieci powyżej 5 lat.
6.Maksymalny czas sprawowania opieki nad dziećmi wynosi 3 godziny
7.Dzieci bawią się w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zmiennym (domowym).
8.Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek założyć folię ochronną lub obuwie zmienne zmienne. Zabrania się przebywania w samych skarpetkach !
9.Dzieci podczas zabawy niepowinny mieć okularów, koloczyków, łańcuszków, zegarków i innych niebezpieczych przedmiotów, w tym odzieży zostrymi ozdobami.
10.W bawialni zabrania się :
    a) wspinanaia po siatkach zabezpieczających,
    b) wchodzenia "pod prąd" na zjeżdżalniach, 
    c) ślizgania na wykładzinie gumolitowej przy boksach urodzinowych i części kawiarnianej,
    d) wchodzenia na obszary , które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją,
    e) niszczenia konstukcji zabawowej, zabawek lub elementów wystroju,
    f) wnoszenia zabawek na konstrukcję zabawową,
    g) skakania zezjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
11.Sala zabaw nie ponosi odpowiedzilności za rzeczy zgubione lub pozostawione.
12.Rodzice/Opiekunowie nie mogą korzystać z konstrukcji zabawowej, korzystają z niej tylko dzieci.
13.Napoje i posiłki można spożywać tylko przy stolikach.
14.Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
15.Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia,spożywania napojówalkocholowych i wprowadzania zwierząt.
16.W trosce o zdrowie bawiąych się dzieci, prosimy nie przyprowadzać dzieci z infekcjami wirusowymi.
17.Jeśli dziecko będzie zachowywać się agresywnie i przeszkadzać w zabawie innym, aRodzic czy Opiekun nie zareagują to personel ma prawo przerwać zabawę i wyprosić dziecko z Rodzicem/Opiekunem.
18.Za szkody spowodowane przez dziecko  odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie.
19.Wejście  na salę z kartą wstępu jest jednoznacznez akceptacją regulaminu.

 
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy milej zabawy !!! :)